Pre rezerváciu volajte správcu Peťa Kurčinu. Kontakty nájdete v prev. poriadku.