Dňa 28.5.2014 po niekoľkomesačných jednaniach bola podpísaná zmluva o dostavbe chaty Ťatliačka medzi KST ORAVA Dolný Kubín a horolezeckým klubom HK JAMES Dolný Kubín. Dohodnuté podmienky zaväzujú obidve zmluvné strany ku spolupráci nielen počas prestavby, ale aj na ďalších 50 rokov. HK JAMES Dolný Kubín dokončí už zahájenú prestavbu podkrovia v rozsahu dohodnutej podľa zmluvy a to izbu JAMES a izbu personálu s priľahlými hygienickými zariadeniami/WC a sprchy/. Všetky náklady na prestavbu od projektu až po odozdanie „na kľúč“ zabezpečí HK JAMES. Recipročne bude využívať izbu JAMES po dobu 50 rokov podľa zmluvných podmienok. Prestavbu by mala byť dokončená do dvoch rokov od podpísania zmluvy.Do zmluvy sa dá nahliadnuť na požiadanie, je uložená u predsedu HK JAMES Dolný Kubín.

Boli dokončené všetky zmluvne zaviazané práce a izba prešla do užívania členom HK JAMES Dolný Kubín. Samozrejme pri dodržiavaní všetkých pravidiel podľa prevádzkového poriadku. 

 

Upozornenie!!

Výjazd autami k chate skončil. 

Máme nového správcu izby. Info v prev. poriadku. 

Stále máme účet na prevádzku Ťatliačky!!!
Číslo účtu: 2800623440/8330
Na tento účet môžete posielať finančné prostiedky na prevádzku našej izby naŤatliačke! Do správy pre príjimateľa píšte svoje meno.