Pre rezerváciu pošlite termín na mato@konsto.sk alebo sms +421918424890. Samozrejme za podmienok dohodnutých v prev. poriadku.