Dňa 28.5.2014 po niekoľkomesačných jednaniach bola podpísaná zmluva o dostavbe chaty Ťatliačka medzi KST ORAVA Dolný Kubín a horolezeckým klubom HK JAMES Dolný Kubín. Dohodnuté podmienky zaväzujú obidve zmluvné strany ku spolupráci nielen počas prestavby, ale aj na ďalších 50 rokov. HK JAMES Dolný Kubín dokončí už zahájenú prestavbu podkrovia v rozsahu dohodnutej podľa zmluvy a to izbu JAMES a izbu personálu s priľahlými hygienickými zariadeniami/WC a sprchy/. Všetky náklady na prestavbu od projektu až po odozdanie „na kľúč“ zabezpečí HK JAMES. Recipročne bude využívať izbu JAMES po dobu 50 rokov podľa zmluvných podmienok. Prestavbu by mala byť dokončená do dvoch rokov od podpísania zmluvy.Do zmluvy sa dá nahliadnuť na požiadanie, je uložená u predsedu HK JAMES Dolný Kubín.

Boli dokončené všetky zmluvne zaviazané práce a izba prešla do užívania členom HK JAMES Dolný Kubín. Samozrejme pri dodržiavaní všetkých pravidiel podľa prevádzkového poriadku. 

Predbežný termín poslednej brigády 30.9.-2.10.2016. Nakoľko sme sa zaviazali všetky nedostatky odstraniť do konca septembra je to posledný možný termin. Resp. ešte jeden je v rezerve. Prosím skúste si urobiť čas a mohli by sme si to spríjemniť aj doprovodným programom. 

Pár teplých slov: Bol som posledne na Ťatliačke s rodinou. Veľmi sme sa na ten víkend tešili aj keď ja som odtiaľ odchádzal sklamaný. Kupil som na chatu spacák. Žiaľ už tam neni. Jozef Laštík kúpil stoličky také malé trojnožky, žiaľ aj pod nimi sa zľahla zem. Sklo na krbe ani neni treba, nebolo vidieť ani keď pec horela naplno. Horné plachty a matrace pošlapané od tománok alebo čoho. Boli na nich odtlačené podrážky. 
Poviem pravdu toto som nečakal. Mali by sme sa zamyslieť nad tých čo tam vlasne chceme nechať a robiť. Doniesol som lavicu pred dvere. Samozrejme bez nároku na preplatenie materialu. Po tomto víkende by ma neprekvapilo keby som to tam nenašiel. :(
Konšťo
 

Upozornenie!!
Výjazd autami k chate skončil. 

Stále máme účet na prevádzku Ťatliačky!!!
Číslo účtu: 2800623440/8330
Na tento účet môžete posielať finančné prostiedky na prevádzku našej izby naŤatliačke! Do správy pre príjimateľa píšte svoje meno.